All stock exchange notices for EAM Solar

Mandatory notifications of trade

Disclosures of large shareholding

06.06.2024
Innkalling til ordinær generalforsamling i EAM Solar ASA
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i EAM Solar ASA i selskapets kontorer i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo, torsdag 27. juni 2024, kl: 09:00 CET i tråd med Allmennaksjeloven (asal.) § 5-7. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Viktor E Jakobsen, i tråd med asal. § 5-12. Engelsk oversettelse publiseres separat og er kun til informasjon. Den norske teksten gjelder.
Notice of Annual General Meeting EAM Solar ASA
The English translation is published is for information only. The Norwegian text applies.